YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau :

  1. X (dư) + Ba(OH)2  Y + Z
  2. X + Ba(OH)2  Y + T + H2O

  Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Hai chất nào sau đây đền thỏa mãn tính chất của X? 

  • A. AlCl3, Al2(SO4)3       
  • B. Al(NO3)3, Al(OH)3
  • C. Al(NO3)3, Al2(SO4)3           
  • D. AlCl3, Al(NO3)3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDOC

Mã câu hỏi: 38754

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1