AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau :

  1. X (dư) + Ba(OH)2  Y + Z
  2. X + Ba(OH)2  Y + T + H2O

  Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Hai chất nào sau đây đền thỏa mãn tính chất của X? 

  • A. AlCl3, Al2(SO4)3       
  • B. Al(NO3)3, Al(OH)3
  • C. Al(NO3)3, Al2(SO4)3           
  • D. AlCl3, Al(NO3)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>