YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  1. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở catot.
  2. Dùng khi CO (dư) khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu.
  3. Để hợp kim Fe – Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học
  4. Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu.
  5. Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch chưa hai muối

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDOC

Mã câu hỏi: 38752

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1