ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho \(\alpha ,\beta\) là các số thực. Đồ thị hàm số \(y = {x^\alpha },y = {x^\beta }\) trên khoảng \((0;+\infty )\) được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(0<\beta <1<\alpha\) 
  • B. \(0<\alpha <1< \beta\) 
  • C. \(\alpha <0<1<\beta\) 
  • D. \(\beta <0<1< \alpha\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy 

  \(0<\beta <1<\alpha\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP