YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho \(\alpha ,\beta\) là các số thực. Đồ thị hàm số \(y = {x^\alpha },y = {x^\beta }\) trên khoảng \((0;+\infty )\) được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(0<\beta <1<\alpha\) 
  • B. \(0<\alpha <1< \beta\) 
  • C. \(\alpha <0<1<\beta\) 
  • D. \(\beta <0<1< \alpha\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy 

  \(0<\beta <1<\alpha\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 160

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF