YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ sau (X là hợp chất hữu cơ). Phát biểu nào sau đây đúng

  • A. Trong thí nghiệm trên có thể thay thế dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.
  • B. Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.
  • C. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.
  • D. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Bông CuSO4 khan dùng để giữ hơi nước.
  + Thí nghiệm trên dùng để xác định H và C có trong HCHC.
  + Vì phản ứng CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O tương tự như Ca(OH)2.
  ⇒ Có thể thay Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82176

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON