YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 0,15 mol bột Cu và 0,3 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,5 mol H2SO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

  • A. 8,96. 
  • B. 4,48. 
  • C. 6,72. 
  • D. 10,08

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có quá trình khử : 4H+ + NO3- + 3e → NO +2H2O

  Có nH+ = 1 mol, nNO3- = 0,6 mol ⇒ số e nhận tối đa là 3 × 1 ÷ 4 = 0,75 mol

  Quá trình oxi hoá : Cu → Cu2+ + 2e và Fe2+ → Fe3+ + 1e

  Số e nhường tối đa là là 2×0,15 + 0,3 = 0,6 mol < ne nhận tối đa

  Vậy chứng tỏ NO được tính theo số e nhường ⇒ NO = 0,6 : 3 = 0,2 mol.

  ⇒ V = 4,48 lít

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82039

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON