YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (1) Sorbitol là hợp chất hữu cơ đa chức.
  (2) Anilin tham gia phản ứng thế brôm khó hơn benzen.
  (3) Thủy phân vinylfomat thu được sản phẩm đều tham gia phản ứng tr|ng bạc.
  (4) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa.
  (5) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.
  (6) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (1) Đúng, sorbitol là C6H8(OH)6

  (2) Sai, dễ hơn nhiều

  (3) Đúng, tạo HCOO- và CH3CHO

  (4) Sai, glucozo là chất khử Ag+ thành Ag

  (5) Sai, phenol có tính axit nhưng rất yếu

  (6) Đúng, stiren làm mất màu tím ở điều kiện thương. Toluen làm mất màu khi đun nóng. Benzen thì không phản ứng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON