YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;R) 2 dây cung AB và CD. Biết rằng: \(\widehat{OAB}>\widehat{OCD}\) so sánh độ dài AB và CD

  • A. AB>CD
  • B. AB=CD
  • C. AB<CD
  • D. Chưa đủ dữ kiện để kết luận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi d và d' lần lượt là khoảng cách từ tâm O đến AB và CD Khi đó:

  \(d=R.sin\widehat{OAB}; d'=R.sin\widehat{OCD}\)

  Vì \(\widehat{OAB}>\widehat{OCD}\Rightarrow sin\widehat{OAB}>sin\widehat{OCD}\Rightarrow d>d'\Rightarrow AB<CD\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1459

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON