AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;10) ngoại tiếp tam giác ABC. Gọi d, d', d" lần lượt là khoảng cách từ O đến AB, BC, AC. Biết rằng d>d'>d". So sánh các góc trong tam giác

  • A. \(\widehat{A}<\widehat{B}<\widehat{C}\)
  • B. \(\widehat{B}<\widehat{C}<\widehat{A}\)
  • C. \(\widehat{B}<\widehat{A}<\widehat{C}\)
  • D. \(\widehat{C}<\widehat{A}<\widehat{B}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì d>d'>d" nên AB<BC<CA theo định lý về góc và cạnh trong 1 tam giác góc dối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn nên

  \(\widehat{C}<\widehat{A}<\widehat{B}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>