ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;25). Khi đó dây lớn nhất của đường tròn (O;25) có độ dài là

  • A. 12,5
  • B. 25
  • C. 50
  • D. 20
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dây lớn nhất chính là dây đi qua tâm. Khi đó dây chính là đường kính và độ dài là \(2R=50\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1