AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;25). Khi đó dây lớn nhất của đường tròn (O;25) có độ dài là

  • A. 12,5
  • B. 25
  • C. 50
  • D. 20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dây lớn nhất chính là dây đi qua tâm. Khi đó dây chính là đường kính và độ dài là \(2R=50\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>