AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;R) có 2 dây AB và CD. Gọi d, d' lần lượt là khoảng cách từ O tới AB và CD. Biết d>d'. Khi đó so sánh 2 góc \(\widehat{AOB},\widehat{COD}\)

  • A. \(\widehat{AOB}>\widehat{COD}\)
  • B. \(\widehat{AOB}=\widehat{COD}\)
  • C. \(\widehat{AOB}<\widehat{COD}\)
  • D. Chưa đủ dữ kiện để kết luận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên AB, CD Khi đó d=OH, d'=OK

  Ta có: \(\widehat{OAH}+\widehat{AOH}=90^{\circ}=\widehat{OCK}+\widehat{COK}\)

  Ta lại có: \(OH=d>d'=OK\Rightarrow \widehat{OAH}>\widehat{OCK}\Rightarrow \widehat{AOH}<\widehat{COK}\)

  mà \(\widehat{AOH}=\frac{1}{2}\widehat{AOB};\widehat{COK}=\frac{1}{2}\widehat{COD}\Rightarrow \widehat{AOB}<\widehat{COD}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>