YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;25) và hai dây \(MN\parallel PQ\) có độ dài theo thứ tự là 40 và 48. Khi đó khoảng cách giữa MN và PQ là: 

  • A. 22
  • B. 8
  • C. 30
  • D. 22 hoặc 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khoảng cách giữa hai dây song song có hai trường hợp là:

  • Tổng khoảng cách từ tâm đến dây này với khoảng cách từ tâm đến dây kia (2 dây đó nằm khác phía với tâm)
  • Hiệu giữa khoảng cách từ tâm đến dây nhỏ với khoảng cách từ tâm đến dây lớn (2 dây đó nằm cùng phía với tâm)
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1444

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON