YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;25) và hai dây \(MN\parallel PQ\) có độ dài theo thứ tự là 40 và 48. Khi đó khoảng cách giữa MN và PQ là: 

  • A. 22
  • B. 8
  • C. 30
  • D. 22 hoặc 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khoảng cách giữa hai dây song song có hai trường hợp là:

  • Tổng khoảng cách từ tâm đến dây này với khoảng cách từ tâm đến dây kia (2 dây đó nằm khác phía với tâm)
  • Hiệu giữa khoảng cách từ tâm đến dây nhỏ với khoảng cách từ tâm đến dây lớn (2 dây đó nằm cùng phía với tâm)
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1444

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON