YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho cấu hình electron nguyên tử (ở trạng thái cơ bản) các nguyên tố như sau:

  (1) 1s22s22p63s23p64s1    

  (2) 1s22s22p63s23p3         

  (3) 1s22s22p63s23p1

  (4) 1s22s22p3                     

  (5) 1s22s22p63s2               

  (6) 1s22s22p63s1

  Các cấu hình electron không phải của kim loại là:

  • A. (2), (3), (4).   
  • B. (2), (4). 
  • C. (1), (2), (3), (4).  
  • D. (2), (4), (5), (6).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đề có ít e ở lớp ngoài cùng (1, 2 hoặc 3e) nên ta có thể dễ dàng loại cấu hình e của (2) và (4).

  Vậy các cấu hình e không phải là của kim loại là : (2) và (4).            

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83352

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON