YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C3H5O3Na. Công thức cấu tạo của X là:

  • A. HCOOC3H7.     
  • B. CH3COOC2H5.  
  • C. C2H5COOCH3.  
  • D. HCOOC3H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muối Y có CTCT CH3CH2COONa là nên X sẽ có CTCT là C2H5COOCH3 .

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON