YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật:
  (1) Cây phong lan và cây thân gỗ; (2) Chim mỏ đỏ và linh dương;
  (3) Cá ép và cá lớn; (4) Cây tầm gửi và cây cây gỗ;
  (5) Cây nắp ấm và ruồi, muỗi; (6) Hải quỳ và cua.
  Có bao nhiêu mối quan hệ hỗ trợ khác loài ?
   

  • A. 2
  • B.
  • C.
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA