AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây không thuộc quan hệ kí sinh – vật chủ?

  • A. Phong lan và cây thân gỗ
  • B. Giun đũa và lợn
  • C. Tầm gửi và cây thân gỗ
  • D. Rận, bét và bò

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>