AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ví dụ không phải nói về một quần xã sinh vật là :

  • A. trên một cánh đồng cỏ có quần thể cỏ, quần thể chuột, quần thể vi sinh vật . .
  • B. rừng ngập mặn Cần Giờ có các loài thực vật như sú, vẹt, động vật, . . .
  • C. trong một khu vườn có 1 đàn gà, 2 luống rau cải, 3 con chim sẻ
  • D. trong Hồ Tây có các quần thể động vật, thực vật, vi sinh vật thuỷ sinh . . .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>