AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 3 số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị hàm số \(y = {\log _a}x;y = {\log _b}x\)như hình vẽ.

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(b<a<c\)
  • B. \(a<b<c\)
  • C. \(a<c<b\)
  • D. \(c<a<b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào đồ thị ta có \(a < 1;b > 1;c > 1.\)

  Hơn nữa với cùng giá trị x thì \({\log _c}x < {\log _b}x \Rightarrow c > b.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>