YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

  (a) X + 2NaOH → Y + Z + T

  (b) X + H2 → E 

  (c) E + 2NaOH → 2Y + T

  (d) Y + HCl → NaCl + F

  Chất F là 

  • A. CH3COOH. 
  • B. CH3CH2COOH. 
  • C. CH3CH2OH. 
  • D. CH2=CHCOOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Công thức cấu tạo của X là CH3-CH2-COO-CH2-CH2-OOC-CH=CH2.

  C2H5COOCH2CH2OOCC2H3 (X) + 2NaOH → C2H5COONa (Y) + C2H3COONa (Z) + C2H4 (OH)2 (T)

  C2H5COOCH2CH2OOCC2H3 + H2 → (C2H5COO)2C2H4 (E)

  (C2H5COO)2C2H4 + 2NaOH → 2C2H5COONa + C2H4 (OH)2

  C2H5COONa + HCl → NaCl + C2H5COOH (F)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON