ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp X gồm KHCO3 và Na2CO3. Trộn đều hỗn hợp X rồi chia thành hai phần. Phần 1 có khối lượng m gam tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 0,12 mol kết tủa. Phần 2 có khối lượng 2m gam tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

  • A.  3,584. 
  • B. 1,792. 
  • C. 2,688. 
  • D. 5,376

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Cho m gam X tác dụng với Ca(OH)2 thì :

  nKHCO + nNa2CO3 = nCaCO3 = 0,12mol

  - Khi cho 2m gam X tác dụng với HCl (dư): → BTNT(C)  nCO2 = 2(nKHCO3 + nNa2CO3) =  0,24mol

  → VCO2 =  5,376(l)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76219

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON