YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  C2H6 và C2H4 đều tham gia phản ứng nào dưới đây?

  • A. tác dụng với dung dịch brom.
  • B. tham gia phản ứng trùng hợp.
  • C. đốt cháy trong không khí. 
  • D. Làm mất màu dung dịch KMnO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>