AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải của hợp chất hữu cơ:

  • A. phản ứng hoá học thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.
  • B. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
  • C. trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P.
  • D. bền với nhiệt, khó bay hơi, khó nóng chảy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>