AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

  • A. eten và but-2-en (hoặc buten-2). 
  • B. eten và but-1-en (hoặc buten-1).
  • C. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). 
  • D. propen và but-2-en (hoặc buten-2).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>