AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều chế axit photphoric từ quặng photphorit theo sơ đồ:


  Khối lượng quặng photphorit chứa 73% Ca3(PO4)2 cần thiết để điều chế 1 tấn H3PO4 49% là bao nhiêu, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 90%?

  • A. 1,29 tấn. 
  • B. 1,18 tấn. 
  • C. 1,192 tấn. 
  • D. 1,5 tấn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>