AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn khái niệm đúng về ankan :

  • A. Ankan là những hiđrocacbon mạch hở có liên một liên kết đôi trong phân tử.
  • B. Ankan là những hidrocacbon mạch hở trong phân tử chỉ có chứa liên kết đơn.
  • C. Ankan là những hidrocacbon trong phân tử có chứa liên kết đơn.
  • D. Ankan là những hidrocacbon trong phân tử chỉ có chứa liên kết đơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>