AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. Hãy cho biết hiện tượng nào sau đây xảy ra ?

  • A. có kết tủa trắng và kết tủa không tan trong CO2 dư.
  • B. có kết tủa nâu đỏ không tan trong CO2 dư.
  • C. có kết tủa trắng và kết tủa tan hoàn toàn khi dư CO2.
  • D. ban đầu không có kết tủa sau đó có kết tủa trắng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>