AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất nào của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?

  • A. N2O5 
  • B. NO 
  • C. NO2 
  • D. NH4NO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA