ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cracking ankan A, người ta thu được một hỗn hợp khí B gồm 2 ankan và 2 anken. Tỉ khối hơi của B so với H2 dB/H2 = 14,5. Khi dẫn hỗn hợp khí B qua dung dịch Br2 dư, khối lượng hỗn hợp khí giảm đi 55,52%. Phần trăm theo thể tích các anken trong B lần lượt là

  • A. 15% C3H6 và 35% C2H4.
  • B. 35% C3H6 và 15% C4H8.
  • C. 15% C3H6 và 35% C2H4. 
  • D. 25% C3H6 và 25% C2H4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>