AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: P + HNO3 (đ) → X + Y + H2O

  Các chất X và Y là :

  • A. H3PO3 và NO2. 
  • B. H3PO4 và NO2. 
  • C. H3PO3 và NO. 
  • D. H3PO4 và NO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>