AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu ankan ở thể khí (đkt) mà khi cho mỗi ankan đó tác dụng với clo theo tỉ lệ (1:1) chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>