AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau : (1) but-1-en; (2) 2- metylbut-1-en; (3) 3-metylpent-1-en; (4) but-2-en. Những chất nào khi tham gia phản ứng cộng hợp hidro tạo ra cùng một sản phẩm ?

  • A. (1) và (3). 
  • B. (1) và (4). 
  • C. (1) và (2). 
  • D. (3) và (4).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>