YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là Ađênin, Uraxin và Guanin. Có bao nhiêu bộ ba sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra mARN nói trên?

  (1) ATX,          (2) GXA,         (3) TAG,         (4) AAT,         (5) AAA,         (6)  TXX.

  • A.
  • B. 2   
  • C. 3    
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trên mARN có 3 loại ribonucleotit A, U, G.
  - Trên mạch gốc của gen có 3 loại nucleotit T, A, X.
  - Trên mạch bổ sung của gen có 3 loại nucleotit A, T, G.
  → trên mạch bổ sung của gen là (3), (4), (5).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79285

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON