YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các nhân tố sau:

  (1) Chọn lọc tự nhiên

  (2) Giao phối ngẫu nhiên

  (3) Giao phối không ngẫu nhiên

  (4) Các yếu tố ngẫu nhiên

  (5) Đột biến

  (6) Di-nhập gen

  Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là

  • A. 1, 2, 4, 5 
  • B. 1, 4, 5, 6    
  • C. 1, 3, 4, 5   
  • D. 2, 4, 5, 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON