Bài 20 Ngữ Văn 8

 • Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh

  Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh
  Qua bài học giúp các em cảm nhận được niềm thích thú thực sự của Hồ Chí Minh trong những ngày gian khổ ở Pác Bó. Qua đó thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Bác, vừa là một chiến sĩ say mê hoạt động cách mạng vừa như một người khách lâm tuyền ung dung sống hoà nhịp với thiên nhiên.

  53 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Câu cầu khiến

  Câu cầu khiến
  Qua bài học giúp các em hiểu và nhận biết đâu là câu cầu khiến, câu cầu khiến có tác dụng để làm gì? Biết phân biệt câu cầu khiến với các câu khác. Biết sử dụng câu cầu khiến trong tình huống giao tiếp.

  17 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

  Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
  Qua bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh giúp các em biết cách quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu và viết bài giới thiệu một danh lam thắng cảnh.

  121 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập về văn bản thuyết minh

  Ôn tập về văn bản thuyết minh
  Qua bài Ôn tập về văn thuyết minh giúp các em ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh và nắm chắc cách làm bài văn bản thuyết minh.  

  52 hỏi đáp

  Xem chi tiết