Bài 18 Ngữ Văn 8

 • Nhớ rừng - Thế Lữ

  Nhớ rừng - Thế Lữ
  Qua bài Nhớ rừng giúp các em hiểu được giá trị nghệ thuật đặc sắc, bút pháp lãng mạn, truyền cảm của nhà thơ, từ đó rung động với niềm khao khát tự do mãnh liệt, nỗi chán ghét thực tại tù túng, tầm thường, giả dối, tâm trạng đầy phẫn uất của nhân vật trữ tình.

  102 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ông đồ - Vũ Đình Liên

  Ông đồ - Vũ Đình Liên
  Qua bài Ông đồ giúp các em cảm nhận hình ảnh ông đồ lúc xưa trong niềm vui hạnh phúc và cảnh tàn tạ của nhân vật ông đồ hiện nay, qua đó thấy niềm cảm thương và nỗi nhớ tiếc của tác giả với người xưa.

  69 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Câu nghi vấn

  Câu nghi vấn
  Qua bài học giúp các em củng cố kiến thức về câu nghi vấn đã học ở tiểu học, ngoài ra nắm vững đặc điểm, chức năng chính của câu nghi vấn để áp dụng trong bài làm và trong giao tiếp.

  17 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

  Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
  Qua bài Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh các em biết cách làm bài văn thuyết minh, trước hết cần xác định các ý lớn rồi mỗi ý viết thành một đoạn văn sau đó sắp xếp các ý trình tự hợp lí.

  30 hỏi đáp

  Xem chi tiết