Bài 13 Ngữ Văn 8

 • Bài toán dân số

  Bài toán dân số
  Qua bài học Bài toán dân số giúp các em thấy được mục đích và nội dung chính mà tác giả đặt ra là cần hạn chế tăng dân số, đó là một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển loài người. Ngoài ra thấy được cách viết nhẹ nhàng, kết hợp kể chuyện với lập luận trong việc thể hiện nội dung của bài viết.

  23 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

  Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
  Qua bài học giúp các em hiểu được công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm, biết  sử dụng hai dấu câu này. Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích, dấu hai chấm dùng để báo trước một lời dẫn, hay một lời giải thích.

  10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

  Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
  Qua bài học giúp các em hiểu rõ đề văn thuyết minh và cách làm đề văn thuyết minh. Để làm một bài văn thuyết minh cần tìm hiểu kĩ, chính xác đối tượng thuyết minh. Bài văn thuyết minh gồm ba phần mở bài, thân bài, kết bài.

  129 hỏi đáp

  Xem chi tiết