Bài 22 Ngữ Văn 8

 • Chiếu dời đô - Lí Công Uẩn

  Chiếu dời đô - Lí Công Uẩn
  Qua bài chiếu dời đô phản ánh khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất và khí phách của dân tộc Đại Việt. Bên cạnh đó giúp các em nắm được đặc điểm cơ bản của thể chiếu. Thấy được sức thuyết phục mạnh mẽ của Chiếu dời đô vì nó nói đúng được ý nguyện của nhân dân và vì nó có sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa lí lẽ và tình cảm.  

  Xem chi tiết

 • Câu phủ định

  Câu phủ định
  Qua bài học giúp chúng em nắm được hình thức và chức năng của câu phủ định biết vận dụng kiến thức để áp dụng vào làm bài tập và biết cách sử dụng câu phủ định trong giao tiếp.

  Xem chi tiết

 • Chương trình địa phương (phần văn)

  Chương trình địa phương (phần văn)
  Qua bài học giúp các em biết vận dụng kĩ năng làm bài văn thuyết minh để giới thiệu một di tích hoặc thắng cảnh của quê hương em. Bên cạnh đó giúp các em đọc thêm sách, tài liệu để có kiến thức sâu rộng hơn. Biết kết hợp các phương pháp miêu tả, biểu cảm, kể,... trong văn bản thuyết minh.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết