Bài 24 Ngữ Văn 8

 • Bàn về phép học - Nguyễn Thiếp

  Bàn về phép học - Nguyễn Thiếp
  Qua bài học giúp các em thấy được quan niệm của Nguyễn Thiếp về mục đích và tác dụng của việc học. Qua bài văn, học tập cách lập luận của tác giả, biết cách viết văn nghị luận theo chủ đề nhất định.

  Xem chi tiết

 • Viết đoạn văn trình bày luận điểm

  Viết đoạn văn trình bày luận điểm
  Qua bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm các em cần biết trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận, biết tìm các luận điểm và trình bày luận điểm theo một trình tự hợp lí.

  Xem chi tiết

 • Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

  Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
  Qua bài học giúp các em hiểu biết về cách xây dựng và trình bày luận điểm, biết vận dụng những hiểu biết đó vào việc tìm, sắp xếp và trình bày luận điểm trong một bài văn nghị luận đề tài gần gũi, quen thuộc.

  Xem chi tiết