Bài 23 Ngữ Văn 8

 • Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn

  Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn
  Qua bài học giúp các em cảm nhận được tinh thần yêu nước của tác giả Trần Quốc Tuấn thể hiện qua lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Thấy được đặc sắc nghệ thuật văn chính luận của bài Hịch tướng sĩ.

  Xem chi tiết

 • Hành động nói

  Hành động nói
  Qua bài học giúp các em hiểu hành động nói nhằm mục đích nhất định, các hành động nói thường gặp như hỏi, trình bày, điều khiển,... ngoài ra các em cần nắm vững kiến thức để vận dụng làm bài tập.

  Xem chi tiết

 • Nước Đại Việt ta

  Nước Đại Việt ta
  Qua bài học giúp các em thấy được ý thức dân tộc đã phát triển tới trình độ cao và phần nào hiểu được một vài nét đặc sắc nghệ thuật của áng văn thiên cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo qua bài trích Nước Đại Việt ta.

  Xem chi tiết

 • Hành động nói tiếp theo

  Hành động nói tiếp theo
  Qua bài Hành động nói tiếp theo giúp các em nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói, ngoài ra giúp các em luyện tập hành động nói qua các bài tập trong sách giáo khoa

  Xem chi tiết

 • Ôn tập về luận điểm

  Ôn tập về luận điểm
  Qua bài học giúp các em nắm rõ hơn khái niệm luận điểm và thấy rõ mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận và giữa các luận điểm với nhau trong một bài văn nghị luận.  

  Xem chi tiết