Bài 17 Ngữ Văn 8

 • Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải

  Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải
  Qua bài học giúp các em cảm nhận được tình yêu trong đoạn thơ thấy được nỗi đau mất nước và ý chí phục thù, ngoài ra ta thấu được sức hấp dẫn nghệ thuật của người viết Trần Quang Khải:  cách khai thác đề tài lịch sử, sự lựa chọn thể thơ thích hợp, việc tạo dựng không khí, tâm trạng, nỗi đau mất nước được thể hiện qua giọng thơ thống thiết.

  4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Làm thơ bảy chữ

  Làm thơ bảy chữ
  Qua bài Làm thơ bảy chữ giúp các em biết cách nhận diện và tập làm thơ bảy chữ với những yêu cầu tối thiểu. Biết đặt câu thơ 7 chữ, biết ngắt nhịp 4/3 và biết gieo đúng vần. 

  14 hỏi đáp

  Xem chi tiết