Bài 19 Ngữ Văn 8

 • Quê hương - Tế Hanh

  Quê hương - Tế Hanh
  Qua bài học các em nắm được nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ Quê hương thấy được tình yêu thương đằm thắm, nhừng hình ảnh khở khắn, đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động của người dân vùng biển.

  123 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Khi con tu hú - Tố Hữu

  Khi con tu hú - Tố Hữu
  Qua bài học giúp học sinh cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khao khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đang bị giam cầm trong tù ngục được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm và thể thơ lục bát giản dị mà tha thiết.

  52 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Câu nghi vấn (tiếp theo)

  Câu nghi vấn (tiếp theo)
  Qua bài Câu nghi vấn (tiếp theo) giúp các em nắm được ngoài tác dụng dùng để hỏi câu nghi vấn còn có tác dụng để bộc lộ tình cảm, khẳng định, phủ định,...

  32 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Thuyết minh về một phương pháp cách làm

  Thuyết minh về một phương pháp cách làm
  Qua bài học giúp các em nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp cách làm. Cần nắm được những nội dung và trình bày theo trình tự nào để làm bài thuyết minh (cách làm) tốt, hay và đúng yêu cầu.

  60 hỏi đáp

  Xem chi tiết