Bài 21 Ngữ Văn 8

 • Ngắm trăng - Hồ Chí Minh

  Ngắm trăng - Hồ Chí Minh
  Qua bài học giúp các em cảm nhận được tình yêu thiên nhiên đặc biệt sâu sắc của Bác Hồ, dù trong hoàn cảnh tù ngục, Người vẫn mở rộng tâm hồn tìm đến giao hòa với vầng trăng ngoài trời. Hiểu được ý nghĩa tư tưởng của bài thơ: một bài học về đường đời, đường cách mạng.

  67 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Đi đường - Hồ Chí Minh

  Đi đường - Hồ Chí Minh
  Qua bài học các em hiểu được ý nghĩa tư tưởng của bài thơ. Từ việc đi đường gian lao mà nói lên bài học đường đời, đường cách mạng. Ngoài ra các em cảm nhận được sức truyền cảm nghệ thuật của bài thơ rất bình dị, tự nhiên và mang ý nghĩa sâu sắc.

  32 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Câu cảm thán

  Câu cảm thán
  Qua bài học các em cần nắm Câu cảm thán là câu dùng để bộc lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói đối với sự vật, sự việc được nói tới. Bên cạnh đó các em biết sử dụng câu cảm thán trong giao tiếp.

  20 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Câu trần thuật

  Câu trần thuật
  Qua bài học giúp các em nắm được câu trần thuật là câu dùng để kể, xác nhận miêu tả,...Câu trần thuật là biểu hiện thông thường của một phán đoán. Qua đó các em cần nắm vững kiến thức câu trần thuật để không bị nhầm với các kiểu câu khác. 

  18 hỏi đáp

  Xem chi tiết