30 câu hỏi trắc nghiệm về phần Di truyền cấp độ phân tử Sinh 12 có video giải chi tiết

Thời gian làm bài: 45 phút Số lượng câu hỏi: 30 câu Số lần thi: 31
45 phút 30 câu

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):