30 câu hỏi trắc nghiệm về phần Di truyền cấp độ phân tử Sinh 12 có video giải chi tiết

45 phút 30 câu 113 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):