Trắc nghiệm Vị trí tương đối của hai đường tròn - Hình học 9

5 trắc nghiệm 8 bài tập SGK

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về vị trí tương đối của hai đường tròn thông qua các bài tập sau đây

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):