AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 3 đường tròn (A), (B), (C) có cùng bán kính R đôi một tiếp xúc nhau. Gọi D, E, F là các tiếp điểm. Diện tích tam giác DEF là:

  • A. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{2}\)
  • B. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{3}\)
  • C. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{6}\)
  • D. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dễ dàng chứng minh được ABC là tam giác đều. Do các đường tròn tiếp xúc đôi một với nhau nên D,E,F là các trung điểm của AC, BC, AB

  Và DEF cũng là tam giác đều có cạnh là \(DE=\frac{1}{2}.AB=\frac{1}{2}.2R=R\Rightarrow S_{\Delta DEF}=\frac{R^2\sqrt{3}}{4}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA