• Câu hỏi:

  Cho 2 đường tròn (O;R) và (O';r), R>r

  Trong các phát biểu sau phát biểu nào là phát biểu sai

  • A. Hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau khi và chỉ khi R-r<OO'<R+r
  • B. Hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài khi và chỉ khi OO'=R-r
  • C. Hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc trong khi và chỉ khi OO'=R-r
  • D. Hai đường tròn (O) và (O') gọi là ngoài nhau khi và chỉ khi OO'>R+r

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC