Mọi Người Giúp Mình Giải Đáp Thắc Mắc Này Với

Mọi Người Giúp Mình Giải Đáp Thắc Mắc Này Với

Ngày 16-5-1955, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây ở miền Bắc Việt Nam

A.
Quân Pháp rút khỏi Hà Nội
B. 
Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng
C. 
Quân Pháp rút khỏi Cát Bà
D. 
Miền Bắc hoàn toàn giải phóng

=> chọn đáp án nào vậy? Cảm Ơn

Theo dõi (0)

Câu trả lời (2)

 • Chọn câu B nhé bạn.

  bởi Lê Minh Bảo Bảo ngày 18/07/2017
  Like (0)
 • Ngày 16-5-1955, toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng, và đến ngày 22-5-1955 thì rút khỏi đảo Cát Bà. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng.

  Chọn câu B nhé

  bởi Nguyễn Bảo Trâm ngày 18/07/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan