‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ Thảo's Profile

‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ Thảo

‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • ‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ Thảo đã đặt câu hỏi: Mọi Người Giúp Mình Giải Đáp Thắc Mắc Này Với Cách đây 1 năm

  Ngày 16-5-1955, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây ở miền Bắc Việt Nam

  A.
  Quân Pháp rút khỏi Hà Nội
  B. 
  Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng
  C. 
  Quân Pháp rút khỏi Cát Bà
  D. 
  Miền Bắc hoàn toàn giải phóng

  => chọn đáp án nào vậy? Cảm Ơn