Hỏi đáp Hóa Học Lớp 12

 • cách giải bài này

  bởi Huynh Huy ngày 15/02/2018

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe(no3)2 al(no3)3 nh4cl vào nước . chia dung dịch làm 3 phần bằng nhau

     phần 1 td hcl dư đun nóng thoát ra 0,448 lít NO. thêm tiếp Cu dư thấy thoát ra thêm 3,584 lít NO

     phần 2 td dd AgNO3 dư tạo 9,35 gam kết tủa

     phần 3 td dd NaOH dư sau khi kết thúc phản ứng , dung dịch thu được giảm m gam so với dung dịch ban đầu

  NO là sản phẩm khử duy nhất

    tim    m

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hỗn hợp 0.06 molAl và 0.35 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp gồm CU(NO3)2 và H2SO4 thu được 2,24 lít(đktc) hỗn hợp 2 khí gồm NO và H2, dung dịch chứa m gam muối và 10,05 gam hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng). Tính m

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 400ml dd E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612ml dd NaOH 1M, sau khi các pứ kết thúc thu 8,424g kết tủa. Mặt khác khi cho 400ml E t/dụng vs dd BaCl2 (dư) thì thu được 33,552g kết tủa. Tỉ lệ x:y là 

  A. 3:4

  B. 3:2

  C. 4:3

  D. 7:4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • co2 và dd kiềm

  bởi Hoàng Mai ngày 21/01/2018

  Khi cho x mol CO2 và 300ml dd Ba(OH)2 0,1M thu được 3,94g kết tủa. Giá trị của X là

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hóa học lớp 12

  bởi dư phương thảo ngày 16/01/2018

  cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe203 nung nóng thì thu được 6.72 gam hỗn hợp a gồm bốn chất rắn khác nhau.hòa tan a trong hno3 thì thu được 0,448 lit khí b duy nhất có tỉ khối hơi so với h2 là 15(sp khủ duy nhất)

  a,giá trị m là?

  b,khối lượng hno3 tham gia phản ừng là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kcl-> hcl cần hỏi

  bởi Nguyễn Hứu ngày 14/01/2018

  ra ba sản phẩm đó

  KCl + ? -> HCl +? +?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 0,15 mol amino axit X co mot nhom NH2 tac dung voi 100ml dd HCL thu dc dd Y . Cho phan ung vua du voi 400ml dd NAOH 1M thu dc dd Z co chua 32,4 gam muoi . Cong thuc X la

   

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 7,44 gam hỗn hợp gồm hai este đơn chức, mạch hở tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic không no (có 1 nối đôi C=C) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 36 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu được thay đổi như thế nào?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 10kg Glucozo chứa 10% tạp chất lên men thành etanol. Trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt 5%. Thể tích  ancol etylic thu được là (D của etanol = 0,8g/ml):

  A. 5,75 lit                     B. 5,4625                                     C. 0,2875                                D. 5.56

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp e với

  bởi Thằng Ngốc ngày 18/12/2017

  K2Cr2O7 + HCl(loãng) ra gì vậy ạ?

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giai giúp em bài tập này

  bởi Ta Nhi ngày 11/12/2017

  Cho m gam bột sắt vào dd chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 va 0,2 mol H2SO4 loãng , thấy thoát ra khí NO (dktc) va sau phản ứng thu được 6,4 gam kết tủa (giả thiết NO là san phẩm khử duy nhất của NO3-). Gia tri cua m la 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • GIẢI GIÚP MÌNH VỚI Ạ

  bởi Ri Ta ngày 10/12/2017

  ĐỀ THI HÓA 12 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy