Hỏi đáp Hóa Học Lớp 12

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Hường Tám
  Cacbonhidrat nào thuỷ phân được 4 mol Ag
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phụng Phan Kim
  Chuyển nguyên tố N trong cafein sang chất gì để người ta phát hiện được?A. NO3 B. NH3C. N2D. NaNO3
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tk Phương
  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 11,2 lít khí CO2 ở đktc và 12,6 gam H2O.a) Xác định CTPT, viết CTCT và gọi tên 2 ancol trên biết khi oxi hóa hỗn hợp X bằng CuO nung nóng thu được hỗn hợp anđêhit.b) Đun nóng lượng hỗn hợp X trên với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 2,5 gam hỗn hợp ba ete. Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0,84 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tính hiệu suất của phản ứng tạo ete của mỗi ancol trong X.
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hường Tám
  https://www.google.com.vn/search?q=Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến kh%C3%AD khối lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). tổng khối lượng các muối có trong dung dịch sau điện phân là
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hiep Tranvan

  san pham cuoi cung cua su oxi hoa amino axit la

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy