làm cách nào để có thể tính được mật độ dân số của thế giới

làm cách nào để có thể tính được mật độ dân số của thế giới

bởi phương uyên uyên linh ngày 14/09/2017

Cách tính mật độ dân số

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

  • Công thức tính: Mật độ dân số = dân số/ diện tích (Làm tròn kết quả về số nguyên)

    Ví dụ: Diện tích Việt Nam là: 330,991nghìn Km2; số dân: 85 triệu người 

    Mật độ dân số: 85 000 000 người / 330 991 KM2 = 256,8 người/Km2 = 257 người/KM2

    bởi Nguyễn Bảo Trâm ngày 18/09/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan